Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
telefon: (22) 565-46-00
fax: 565-46-14
www.archiwa.gov.pl

www.ade.gov.pl

Korespondencję dotyczącą systemu ADE prosimy kierować na adres: ade@archiwa.gov.pl

Zgłoszenia dotyczące problemów związanych z użytkowaniem portalu prosimy przekazywać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie w zakładce „Zgłoś błąd”