Wyszukaj dokumenty w szukajwarchiwach.gov.pl

Przydatne informacje


28.09.2020

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Rozwój technologii oraz sposobów komunikacji stawia przed państwem i organami publicznymi wyzwanie w postaci nadążenia za postępem technologicznym. W tym materiale zostały przedstawione ogólne informacje dotyczace systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

czytaj

28.09.2020

Paczka archiwalna

Pojęcie paczki archiwalnej pojawia się po raz pierwszy w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych. Czym zatem jest paczka archiwalna i czemu służy?

czytaj

28.09.2020

Dokument elektroniczny i systemy klasy EZD

Problematyka związana z dokumentem elektronicznym oraz systemami teleinformatycznymi umożliwiającymi elektroniczne zarządzanie dokumentacją, jest niezwykle obszerna i złożona. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania tych rozległych i złożonych informacji.

czytaj

Aktualności

Platforma szkoleniowa systemu ADE

Aby umożliwić przyszłym użytkownikom zapoznanie się z systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych uruchomiliśmy platformę szkoleniową (ps.ade.gov.pl), której głównym celem jest przygotowanie użytkowników systemu do wykonywania obowiązków służbowych na bazie dostarczonych rozwiązań.

 

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych (system ADE) składa się z czterech portali:

 • Portal Jednostki – dla pracowników jednostek przekazujących materiały archiwalne w postaci elektronicznej do archiwów państwowych,
 • Portal Archiwisty – dla pracowników archiwów państwowych zajmujących się przejmowaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej,
 • Portal Administratora – dla pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zajmujących się administracją systemem (administratorzy globalni, lokalni oraz pracownicy techniczni),
 • Portal Publiczny – dla wszystkich użytkowników zainteresowanych materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej​​​​​​​.​​​​​​​​​​​

Platforma szkoleniowa ADE została zrealizowana w koncepcji e-learning i bazuje na przygotowanych materiałach szkoleniowych. Wśród nich znajdą się w szczególności:

 • przydatne informacje dotyczące przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (m.in. stan prawny, sposób uporządkowania, sposób przekazywania),
 • podręczniki użytkowników (w wersji elektronicznej, do pobrania),
 • zestawy ćwiczeń, które użytkownik będzie mógł wykonać samodzielnie w aplikacji szkoleniowej,
 • testy ze znajomości systemu,
 • formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik będzie mógł poinformować o kłopotach technicznych występujących podczas pracy na środowisku szkoleniowym,
 • dział FAQ (Frequently Asked Questions), czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dla każdej udostępnionej na środowisku szkoleniowym aplikacji dedykowana jest odrębna przestrzeń z własnym zestawem materiałów szkoleniowych (podręcznik, ćwiczenia). Oznacza to, że szkolenia e-learning przeznaczone są dla wszystkich grup użytkowników:

 • przekazujących materiały archiwalne
 • archiwistów (zarówno dla obsługi technicznej systemu jak i dla merytorycznych pracowników archiwów zajmujących się przejmowaniem, weryfikacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych)
 • poszukujących materiałów archiwalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi na platformie materiałami.