Wyszukaj dokumenty w szukajwarchiwach.gov.pl

Przydatne informacje


28.09.2020

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Rozwój technologii oraz sposobów komunikacji stawia przed państwem i organami publicznymi wyzwanie w postaci nadążenia za postępem technologicznym. W tym materiale zostały przedstawione ogólne informacje dotyczace systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

czytaj

28.09.2020

Paczka archiwalna

Pojęcie paczki archiwalnej pojawia się po raz pierwszy w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych. Czym zatem jest paczka archiwalna i czemu służy?

czytaj

28.09.2020

Dokument elektroniczny i systemy klasy EZD

Problematyka związana z dokumentem elektronicznym oraz systemami teleinformatycznymi umożliwiającymi elektroniczne zarządzanie dokumentacją, jest niezwykle obszerna i złożona. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania tych rozległych i złożonych informacji.

czytaj

Aktualności

Spotkania informacyjne

W dniach 18, 23 i 26 czerwca Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowała spotkania informacyjne poświęcone systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych skierowane do pracowników archiwów państwowych i jednostek przekazujących materiały archiwalne do tych archiwów. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkania przeprowadzone zostały w formule zdalnej. Odbywały się one  pod hasłem „System ADE – archiwalny kurs na innowacje”.  Program spotkań został tak przygotowany, aby przedstawić uczestnikom konieczne podstawy teoretyczne i przybliżyć kwestie związane z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD. Zaprezentowany został także przygotowany system oraz portal szkoleniowy, a także omówiono kwestie związane z procedurami dotyczącymi przekazania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej za pomocą systemu ADE.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych zostały umieszczone na Portalu Publicznym w zakładce Materiały.  Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanymi przez NDAP spotkaniami informacyjnymi dot. nowego systemu ADE (chęć uczestnictwa zgłosiło ponad 1000 osób), uprzejmie informujemy, że w przyszłości planujemy kolejne edycje spotkań. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

​​​​​​​