Wyszukaj dokumenty w szukajwarchiwach.gov.pl

Przydatne informacje


28.09.2020

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Rozwój technologii oraz sposobów komunikacji stawia przed państwem i organami publicznymi wyzwanie w postaci nadążenia za postępem technologicznym. W tym materiale zostały przedstawione ogólne informacje dotyczace systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

czytaj

28.09.2020

Paczka archiwalna

Pojęcie paczki archiwalnej pojawia się po raz pierwszy w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych. Czym zatem jest paczka archiwalna i czemu służy?

czytaj

28.09.2020

Dokument elektroniczny i systemy klasy EZD

Problematyka związana z dokumentem elektronicznym oraz systemami teleinformatycznymi umożliwiającymi elektroniczne zarządzanie dokumentacją, jest niezwykle obszerna i złożona. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania tych rozległych i złożonych informacji.

czytaj

Aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Odbędzie się ono w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie przeprowadzone zostanie w formule zdalnej za pomocą aplikacji MS TEAMS.

 

Spotkanie skierowane jest do pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwych archiwów państwowych. W jego ramach przybliżone zostaną Państwu podstawy teoretyczne związane z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD funkcjonującymi w administracji publicznej. Zaprezentowany zostanie również system ADE i dedykowany portal szkoleniowy, a także omówione zostaną wszystkie kwestie dotyczące przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do właściwych archiwów państwowych. Program szkolenia zostanie przesłany mailowo do osób, które zostaną zarejestrowane.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 lutego 2021 r. do końca dnia. Niniejszy formularz dostępny jest pod tym odnośnikiem. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 565 46 75, lub mailowy, pod adresem szkolenia.ADE@archiwa.gov.pl. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanymi przez NDAP spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi systemu ADE, ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie informujemy, że w przyszłości planujemy kolejne edycje spotkań. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.