Wyszukaj dokumenty w szukajwarchiwach.gov.pl

Przydatne informacje


28.09.2020

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Rozwój technologii oraz sposobów komunikacji stawia przed państwem i organami publicznymi wyzwanie w postaci nadążenia za postępem technologicznym. W tym materiale zostały przedstawione ogólne informacje dotyczace systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

czytaj

28.09.2020

Paczka archiwalna

Pojęcie paczki archiwalnej pojawia się po raz pierwszy w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych. Czym zatem jest paczka archiwalna i czemu służy?

czytaj

28.09.2020

Dokument elektroniczny i systemy klasy EZD

Problematyka związana z dokumentem elektronicznym oraz systemami teleinformatycznymi umożliwiającymi elektroniczne zarządzanie dokumentacją, jest niezwykle obszerna i złożona. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania tych rozległych i złożonych informacji.

czytaj

Aktualności

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych został uruchomiony

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych został przygotowany już kilka miesięcy temu. Plany dotyczące oficjalnego uruchomienia systemu zostały jednak pokrzyżowane przez sytuację epidemiologiczną w Polsce. Planowane uprzednio szkolenia warsztatowe dla administratorów lokalnych i pracowników merytorycznych, koniecznych aby właściwie przygotować pracowników archiwów państwowych, nie mogły zostać przeprowadzone stacjonarnie i zostały ostatecznie przeprowadzone w formule zdalnej. W systemie produkcyjnym założone zostały konta dla wszystkich archiwów państwowych oraz administratorów lokalnych z tych archiwów. Co za tym idzie administratorzy lokalni uzyskali możliwość zakładania kont dla jednostek oraz użytkowników systemu. Obecnie system jest gotowy do działania.

Wszystkie jednostki chcące przekazać materiały archiwalne w postaci elektronicznej zapraszamy najpierw do zapoznania się z działaniem systemu ADE na Portalu Szkoleniowym, a następnie do złożenia wniosku o założenie konta w systemie korzystając z formularza udostępnionego na Portalu Publicznym.

 

Więcej wpisów w blogu